Möten som ger effekt

Lämna en kommentar

Det har på senare tid blivit vanligare och mer accepterat att använda webbfilm som en del i företagens marknadsföring . Ett sådant exempel ser ni i filmen om ”Fokus på kundmöten leder till merförsäljning”

 

Det råder ingen tvekan om att företag i dag kan spara mycket pengar och samtidigt utbilda och informera om sina produkter eller verksamheter till kunder och egen personal med en kostnadseffektivitet som inte var möjlig för bara några år sedan.

Komplettera och se möjligheter i morgondagens marknadsföring som sker både lokalt och globalt med via social media såväl som traditionella kanaler .

Webbfilm är och kommer att förbli ett smart sätt att sprida och dela information i framtiden.

 

Annonser

Marknadsplanering är en grundläggande framgångsfaktor

Lämna en kommentar

Det är sedan länge känt att marknadsplanering är en grundläggande faktor för ett framgångsrikt marknadsarbete. Men det är inte alltid så lätt att förstå sammanhang och vad de olika delarna fogas samman .Att det inte är så enkelt har med tydlighet framkommit i mina olika utbildningar där marknadsföring ligger i fokus. Mot den bakgrunden har jag tagit fram ett enkelt hjälpmedel ,lathund,som ger en övergripande bild av planeringsprocessen. Du kan klicka på länken nedan och enkelt komma in i hur du lätt skapar en övergripande och enkel plan .

Marknadsplanen och dess struktur