Möten som ger effekt

Lämna en kommentar

Det har på senare tid blivit vanligare och mer accepterat att använda webbfilm som en del i företagens marknadsföring . Ett sådant exempel ser ni i filmen om ”Fokus på kundmöten leder till merförsäljning”

 

Det råder ingen tvekan om att företag i dag kan spara mycket pengar och samtidigt utbilda och informera om sina produkter eller verksamheter till kunder och egen personal med en kostnadseffektivitet som inte var möjlig för bara några år sedan.

Komplettera och se möjligheter i morgondagens marknadsföring som sker både lokalt och globalt med via social media såväl som traditionella kanaler .

Webbfilm är och kommer att förbli ett smart sätt att sprida och dela information i framtiden.

 

Annonser

Marknadsplanering är en grundläggande framgångsfaktor

Lämna en kommentar

Det är sedan länge känt att marknadsplanering är en grundläggande faktor för ett framgångsrikt marknadsarbete. Men det är inte alltid så lätt att förstå sammanhang och vad de olika delarna fogas samman .Att det inte är så enkelt har med tydlighet framkommit i mina olika utbildningar där marknadsföring ligger i fokus. Mot den bakgrunden har jag tagit fram ett enkelt hjälpmedel ,lathund,som ger en övergripande bild av planeringsprocessen. Du kan klicka på länken nedan och enkelt komma in i hur du lätt skapar en övergripande och enkel plan .

Marknadsplanen och dess struktur

 

Bygg dina kundrelationer med hjälp av Social Media

Lämna en kommentar

Med hjälp av dagens teknik och enkla hjälpmedel är det lätt att bygga kundrelationer och visa sin uppskattning som företag.

Framgång kommer med hårt jobb !

Lämna en kommentar

Marknadsföring och försäljning handlar om att placera sitt erbjudande eller tjänst i sådant format att mottagaren upplever att bruttovärdet blir så attraktivt att han beslutar sig för att acceptera din produkt och dess mervärden. I många situationer där vi klart kan deffiniera ”kund – Köpare” är ett av de största misstagen från säljarens sida brist på insikt i köparens ”beslutsprocess av varor och tjänster”.

I dagens komplexa marknad där gränserna mellan köpare och säljare allt mer flyter samman blir det avgörande för att uppnå framgång i marknadsföring och försäljning, att vara så nära köparens beslutsprocess som möjligt. Vi kan därför se ett växande intresse och insikt från ”säljande företag” att öka sin förståelse för denna mycket viktiga strategiska och taktiska åtgärd.

Sedan några år tillbaka har detta även uppmärksammats i utbildningen av blivande affärsmän. Många utbildningar erbjuder i dag skräddarsydda 1 och 2 åriga kurser inom detta mycket spännande område av marknadsföring och försäljning. Många utbildningar beskriver sina kurser på följande sätt.

”Business- to – business (B2B) handlar om hur företag eller organisationer gör affärer med varandra. Den så kallade industriella marknaden har sin egen affärslogik och skiljer sig därmed från konsumentmarknaden – inte minst genom att handeln ofta är begränsad till ett fåtal aktörer. Det i sin tur innebär att köparen och säljaren har möjlighet att bygga upp långvariga affärsrelationer med varandra och att det finns en stark utvecklingspotential i den här relationen. Att kunna utveckla och implementera marknadsstrategier för B2B innebär stora affärsfördelar på dagens konkurrensutsatta marknad.”

Det är mot denna bakgrund som jag under flera år fokuserat en del av mina tjänster mot denna form av ”tjänstemarknad”. Med en ständig utveckling av teknik i kombination med förvärvad kompetens under ett långt yrkesliv är mina tjänster som utbildare en eftertraktad ”tjänsteprodukt”.

Vi står nu inför en intensiv höst där många blivande B2B säljare skall utbildas till att lyfta Sverige mot en ännu bättre tillväxt och utveckling av våra fantastiska Svenska företag. Oavsett de är inriktade mot inhemsk marknad eller siktar mot fjärran länder som Kina.

Jag är därför både tacksam och stolt över att vara en liten del av denna utveckling.