Marknadsplanering är en grundläggande framgångsfaktor

Lämna en kommentar

Det är sedan länge känt att marknadsplanering är en grundläggande faktor för ett framgångsrikt marknadsarbete. Men det är inte alltid så lätt att förstå sammanhang och vad de olika delarna fogas samman .Att det inte är så enkelt har med tydlighet framkommit i mina olika utbildningar där marknadsföring ligger i fokus. Mot den bakgrunden har jag tagit fram ett enkelt hjälpmedel ,lathund,som ger en övergripande bild av planeringsprocessen. Du kan klicka på länken nedan och enkelt komma in i hur du lätt skapar en övergripande och enkel plan .

Marknadsplanen och dess struktur

 

Annonser

Så här enkelt är det att skapa en presentation

Lämna en kommentar

Följ dessa 8 steg som underlättar strukturen av din presentation.

1. Vad skall du presentera ?
2. Vem skall du presentera det till ?
3.När och var skall du presentera ?
4.Var skall du presentera ?
5.Hur skall du presentera ?
6.Varför skall du göra din presentation?
7. Med hjälp av vad skall du genomföra din presentation ?
8. Vilka fakta skall du samla in för din presentation ?
Tänk på att ett omsorgsfullt arbete med förberedelserna ger ett bra underlag till presentationen.

Disposition av presentationen .

1. Inledning
I detta moment är det viktigt med fokus på att väcka lyssnarens intresse och välvilja. Du skall göra lyssnaren så nyfiken att man gärna vill höra mer. Det är även här du bygger upp ditt förtroende och får åhörarens accept att du är trovärdig (Ethos är stort).
Inledningen av ett tal är inte så viktig som många tror. Huvudsyftet är att vinna publikens välvilja. En fumlande inledning är ett retoriskt knep och blygsamhet vinner över skryt.

2. Berättelsen
Nu skall du ge en bakgrundsbeskrivning av vad du skall tala om . Berättelsen skall vara sannolik, klar, kort och koncentrerad. Den bör besvara frågorna ;

VAD-VEM-NÄR-VAR-HUR-VARFÖR-MEDHJÄLP AV VAD.

Redogör för all fakta

Berättelsen ska innehålla fakta och vara fri från obehagligheter. Rykten bör undvikas. Du kan avrunda genom att hänvisa till någon icke-närvarande.

Kronologisk ordning

Enligt den klassiska retoriken ska du i detta skede berätta vad som har lett fram till dagens situation. Ta det gärna i kronologisk ordning i form av en berättelse.
Håll dig till hård fakta

Din berättelse ska vara byggd på solid fakta som rimligen inte kan betvivlas. Allt som är osannolikt bör du lämna ute – trots att det är sant.

Hård fakta är som sagt bäst. Är du i en debatt med någon ska du inte tala om att motdebattören generellt är en ohederlig person, ta i stället upp något specifikt och bevisbart fall.

Inga obehagligheter

Om du visar obehagliga PowerPoint-bilder kommer du att sammanknippas med bilderna och framstå som obehaglig själv. Professionella talare och reklammakare vet detta.

Alla vet till exempel hur svältande barn ser ut, så det finns ingen för dig att illustrera det. Visa istället bilder på glada barn som fått hjälp av organisationen du representerar.
Knep om du måste hänvisa till rykten

Ett lite fult knep som du kan använda i nödfall är att ta upp ett rykte och sedan direkt avskriva det från vidare diskussion.

3.Tesen /Påståenden
Berättelsen – redogör för all fakta
Fakta i tal

Berättelsen ska innehålla fakta och vara fri från obehagligheter. Rykten bör undvikas. Du kan avrunda genom att hänvisa till någon icke-närvarande.
Kronologisk ordning

Enligt den klassiska retoriken ska du i detta skede berätta vad som har lett fram till dagens situation. Ta det gärna i kronologisk ordning i form av en berättelse.
Håll dig till hårda fakta

Din berättelse ska vara byggd på solid fakta som rimligen inte kan betvivlas. Allt som är osannolikt bör du lämna ute – trots att det är sant.

Hård fakta är som sagt bäst. Är du i en debatt med någon ska du inte tala om att motdebattören generellt är en ohederlig person, ta i stället upp något specifikt och bevisbart fall.
Inga obehagligheter

Om du visar obehagliga PowerPoint-bilder kommer du att sammanknippas med bilderna och framstå som obehaglig själv. Professionella talare och reklammakare vet detta.

Alla vet till exempel hur svältande barn ser ut, så det finns ingen för dig att illustrera det. Visa istället bilder på glada barn som fått hjälp av organisationen du representerar.
Knep om du måste hänvisa till rykten

Ett lite fult knep som du kan använda i nödfall är att ta upp ett rykte och sedan direkt avskriva det från vidare diskussion;

Exempelvis; … sägs också ha fuskat med TV-avgiften, men det är inte det vi ska prata om i dag. Detta kan inte direkt bemötas, eftersom du själv redan erkänt att det inte är relevant.
Argumentation och bevisning i ditt tal

Framför dina argument som visar att du har rätt. Bäst blir det om du driver en tydlig tes. Flera retoriska knep finns att ta till, vissa räknas dock som fusk.
Presentera ditt ärende
Inledning och berättelsen är till för att skapa rätt stämning och få publiken att se saker ur ditt perspektiv. Det är först i argumentationsdelen som du tydligt presenterar ditt ärende och vad du står för.
Driv en tydlig tes
Det är inte bara i debatter och rättegångssalar som det är bra med en tydlig tes. Ett bröllopstal kan bli mycket lyckat om du tydligt argumenterar för varför de nygifta passar så bra ihop.
Utan en tydlig tes eller ståndpunkt kan många av åhörarna få intrycket av att du bara svamlar. De glömmer också bort det mesta av det du säger. Se därför till att verkligen hamra in ditt huvudbudskap.
Knep för att låta bättre
Är ditt förslag inte så ädelt? Ett knep är då att låta ditt huvudsakliga ärende bli en bisak, exempelvis: Genom att ta bort den gratis efterrätten hjälper vi alla att leva ett hälsosammare liv, att vi dessutom sparar pengar gör inte saken sämre. Ditt mål är att spara pengar, men det döljs av ett ädlare motiv.
Du kan också bygga ut dina bevis, till exempel: Kalle är inte bara rar och omtänksam privat; på jobbet är det alltid han som är först att gratulera när någon fyller år.
Att hänvisa till något mindre och på så sätt göra det inträffade större är också effektivt: Att få 10 000 kr i bonus är illa nog i dessa kristider – vad ska vi då säga om 10 miljoner i bonus!
Jämförelser och liknelser
Liknelser är mycket effektiva i tal. Ett klassiskt exempel på detta är Olof Palmes tal om den borgerliga regeringens politik:
”De har inte bara ätit upp vad som fanns på bordet. De har tömt skafferiet, ätit sig igenom visthusboden, låtit åkrarna stå i träda och tuggat sig igenom andra länders bankmatsalar på kreditkort utställda på de svenska skattebetalarna.”
Att jämföra med andra fakta är också lämpligt, exempelvis: Ingen annan översätter det ordet till svenska, varför skulle då jag göra det i min avhandling?
Fula knep om argumenten tar slut
Hänvisa till auktoriteter genom att slänga in kända namn i ditt anförande. Du kan även förvandla omstridda saker till fakta genom att hänvisa till vad en auktoritet anser, till exempel: Christer Pettersson mördade inte Olof Palme, enligt Leif GW Persson.
Om ditt huvudmål inte uppnåtts finns det säkert sidoeffekter som går att fokusera på, till exempel: Våra kostnader minskade inte på grund av miljöbilen, men vi är åtminstone miljövänliga och vi har fått positiv uppmärksamhet i media.
Mörkertal är ett lätt knep att använda. All fakta och statistik som inte är imponerande går att skylla på det stora mörkertalet som förmodas finnas.
Liknelser kan göras falska, exempelvis: Även den bästa maratonlöparen måste vila förr eller senare; samma sak gäller vårt parti och vår tid vid makten. Det är inte alls ett faktum att ett regerande parti måste ”vila” ibland.
Dessa knep gör dig inte populär hos folk som gått kurser i retorik eller någon utbildning i presentationsteknik.

Ovan är hämtat från olika kurser och material samt skrifter i ämnet .Följ råden och utveckla din teknik så blir du en mästare !

Marknad i förändring – Men förändras marknadskommunikationen

2 kommentarer

Affärer har genomförts mellan människor där utbyte av produkter och tjänster varit möjliga och behov funnits .

Ur detta har under årtusende metoder och platser för handelsutbyte förändrats och förfinats . Allt för att möta en marknad i ständig förändring.
Nyfikenhet att skapa eller upptäcka nya möjligheter eller lösa problem är en annan egenskap som vi har fått med oss under vår evolution för att överleva som människor.

Dessa egenskaper har inneburit en mängd spännande och skrämmande produkter vilka påverkat både livsstil och överlevnad.
Det har även inneburit att många av oss allt eftersom blivit bekväma och kan leva ett ”lättjefullt” liv. Detta behov av bekvämlighet har företag utnyttjat och skapat innovativa produkter och tjänster.
Vem trodde att en förädlad form av potatis skulle bli en ”party och fredagsmys produkt” för 50 år sedan !?!

När charterresor tog sin början vid – 50 talets slut var det Medelhavet som lockade . Men tack vare flygindustrins utveckling finns det inga gränser vart du kan åka på din chartersemester.
Vi kan i stället se en förädling av produktutbuden och anpassa våra val efter plånbok och social situation.
Vi har de senaste 7 åren upplevt en utan jämförelser största förändringen vad gäller kommunikation och informationsspridning . I detta kölvatten har även InterNet handel ökat lavinartat

I dag är det lika säkert att handla via webbshop som att besöka en butik för att göra dina inköp.

Med tanke på hur dagens och morgondagens konsumenter väljer och genomför sina inköp , måste dagens företag vara extra vaksamma för att inte tappa sin nuvarande kundkrets.

En ständig förnyelse av organisation och omvärldsbevakning är förutsättningen för en fortsatt överlevnad på dagens globala marknad.

En marknad där nya aktörer och tekniker ställer stora krav på företag att hålla en extrem hög nivå på flexibilitet och förnyelse. Både vad gäller produkter och företagets personal .

20120805-174107.jpg

En skön stund vid Onsalafjorden

1 kommentar

Onsalafjorden i kvällsljus

När solen sakta sänker sig ner över Onsalafjorden bjuder man  upp till en skön kväll med fjorden som en underbar fondvägg. Tack vare att det finns entreprenörer som tror på sin ide och vågar leva ut sin dröm ,kan människor från när och fjärran  njuta av en härliga sommarkväll med räkfrossa och mysig musik.

Min förhoppning är att vi under flera sköna kvällar och många år framåt kan glädjas åt vacker miljö med god mat och trevlig musik. Allt förpackat och inramat av en ögonbedövande vacker utsikt. Det skulle inte förvåna mig om Onsalaborna tar chansen och vallfärder till Onsala Herrgård för att uppleva samma sköna stund som vi fick en underbar onsdagskväll i juli.

Facebook – En bra marknadsförare !

Lämna en kommentar

”Marknadsföringen har många ansikten, det vill säga den ser olika ut och har genomgått förändringar genom tiden. Den förändring som vi uppmärksammar är att marknadsföringen tagit ett steg ifrån transaktionsmarknadsföring till ett relationsperspektiv gentemot sina konsumenter”.

2005 var året då social media var på allas läppar och världen skulle för alltid förändras. Information skulle spridas fritt över världen via Facebook, Twitter , Youtube och andra smarta kanaler för informationsspridning. Under de 7 år som nu passerat har väldigt många och spännande händelser fått en snabb och effektiv spridning världen runt. Vem minns inte Susan boyle och hennes första framträdande. Eller en skrattande bebis som fick över 350 000 klick via Youtube. Social media har förändrat många företags kommunikation och ökat deras möjlighet att komma närmare sina kunder.
Upplevelseindustrin såg möjligheterna snabbare än någon annan.

Företag inom upplevelse industrin har med framgång infört social media kanaler i sin marknadsföring . För Ving.se (92 000 gillare) och Fritidsresor.se (77 800 gillare) är facebook en effektiv marknadsföringskanal. Tillväxten har på mindre än två år skapat en unik och för båda företagen viktig ”väg ” för konstruktiv och engagerande kunddialog.
För andra var det en fråga om överlevnad
En än mer dramatisk betydelse vad social media kan innebära berättar företaget ”Skånemejerier” . Företaget säger att ;
” I mars 2009 så blev vi mer eller mindre utkastade av ett antal butikskedjor runt om i landet som ville ha en leverantör av mejeriprodukter. Detta ledde till ett stort konsumentuppror under våren 2009 där digitala kanaler var tongivande; det startades namninsamlingar och olika Facebooksidor där konsumenter uppmanade butikerna att behålla våra produkter.
Här såg vi ett oerhört stort engagemang bland våra konsumenter och det var genom detta konsumentuppror som vi förstod vilken kraft och engagemang som fanns i sociala medier. Vår VD har till och med menat på att det var Facebook som räddade företaget eftersom vi förmodligen inte funnits kvar om vi inte haft de stora butikskedjorna som våra kunder.”
Utbildning och bemanningsföretag hakar på trenden
Inom rekryterings ,bemannings och utbildningsbranschen som hittar vi andra intressanta exempel . Adecco använder social media i sin marknadsföring för att öka intresset för sin verksamhet hos tänkbara kandidater.
Universitet och högskolor har även tagit till sig social media för att öka sin attraktionskraft och locka blivande studenter till sina utbildningar. Kampen om 2kunden” har på några få år flyttat från traditionell marknadsföring till nya och interaktiva digitala kanaler. Det finns nu studier och andra undersökningar vilka bekräftat Internets betydelse för kontakt och kommunikation med företagets konsumenter. Det har även underlättat för konsumenten som på egen hand kan kontakta företaget och delge sina erfarenheter och upplevelser av de tjänster och produkter som har inhandlats.
Vad är det är som är så spännande för konsumenten ?
Att bli inbjuden som konsument bakom kulisserna hos företaget är en av fördelarna med att använda sociala medier som exempelvis Facebook. Facebook är den sida som företagaren och många konsumenter föredrar att kommunicera på. Men fortfarande är det många företag och konsumenter som inte tagit steget till att se de sociala plattformarna i ett kommersiellt syfte.

Vilka är fördelarna med aktiv närvaro på Facebook och andra digitala media kanaler ?


Utvecklingen av kommunikationstekniken har inneburit att marknadslandskapet förändrats radikalt. Envägs budskap som tutas ut i megafon liknande kampanjer har ersatts med mjuka inbjudande dialoger. Dagens köpare av produkter och tjänster ställer ökade krav på öppenhet och vill kunna påverka i en högre grad än tidigare. Det leder till behov av nytänkande och nya marknadsförings strategier .
Applikationer har utvecklats och vi kan sedan några år tillbaka märka en kraftig ökning av ett nytt marknadsförings fenomen. Social medier växer allt snabbare in i olika företags verksamheter . Det börjar bli allt mer tydligt hur den traditionella marknadsföringen börjar stå tillbaka för den allt mer inkluderande marknads processen som sociala medier erbjuder.
En ny värld av information ställer krav på företagets kommunikationsstrategi


En ny värld av information som flödar i helt nya banor innebär stora möjligheter för dagens och morgondagens företag. Med lyhördhet kan man nu få uppslag till produktutveckling och information om hur nöjda kunderna är i realtid. Det innebär kundkrav på flexibilitet och snabba respons på korrigerande och förbättrande aktivteter. Kundsegmentering måste genomföras på ett allt följsammare sätt vilket leder till en nära kontakt mellan företaget och dess konsumenter. Marknadsföring i dialogens tecken är ett vinnande koncept för de företag som genomför en genomtänkt och snabb omställning att anpassa marknadskommunikationen till moderna och interaktiva digitala kommunikationskanaler.

20120625-210019.jpg

Tänk om det gick att minska konflikter på jobbet?

Lämna en kommentar

Nu har alla som vill möjlighet att på ett effektivt och säkert sätt  öka sin självinsikt och därmed minska risken för onödiga och energikrävande konflikter.

Med hjälp av ett webbaserat test får man tillgång till tester som tidigare endast var öppet för rekryteringsföretag och HR personal.

Totala testpaket innefattar sammantaget 17 faktorer. Samtliga har visat sig ha koppling till arbetslivet genom internationell och aktuell forskning.

Testen är har indelat i fyra olika kategorier.

Den första kategorin kallas”Inställning till Arbetet”. Den innehåller fyra separata faktorer (deltest):

Arbetstillfredsställelse mäter hur nöjd och tillfreds man är med nuvarande yrke, arbetssituation eller arbetskamrater.  En omfattande genomgång av begreppet har bland annat gjorts i en doktorsavhandling år 2001 vid Handelshögskolan i Stockholm (Christina Björklund. Work Motivation – Studies of its Determinants and Outcomes). Denna faktor är ingen optimal prognosfaktor vid externt urval men viktigt i internt utvecklingsarbete.

Arbetsmotivation har att göra med hur hårt man är villig att arbeta oberoende av den belöning man får. I den internationella litteraturen benämns denna aspekt som Internal Motivation eller Need for Achievement. Denna faktor har under lång tid utforskats grundligt i arbetspsykologisk forskning (t ex V. H. Vroom, 1964, Work and motivation eller Zuckerman, M., Porac, J., Lathin, D., Smith, R., & Deci, E., L., 1978, On the importance of self determination for intrinsically motivated behavior). Den har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i nästa alla arbeten.

Statusmotivation kan sägas ingå under begreppet External Motivation. Här är det inte arbetet i sig som motiverar personen utan snarare de konsekvenser som arbetet kan leda till i form av yttre belöningar, t ex hög inkomst och status. Det finns ett hundratal forskningsrapporter om detta begrepp (se t ex G P Latham & C C. Pinder, 2005, Work motivation theory and the research at the dawn of the 21st century, Annual Review of Psychology). Personer med hög statusmotivation är alltså motiverade av sådana yttre drivkrafter snarare än av inre arbetsmotivation (se ovan).

Självskattad arbetsprestation handlar om hur man själv upplever och bedömer sin arbetsprestation i förhållande till andra. Denna aspekt har utforskats av Motowidlo (se t ex Motowidlo, S.,J., Borman, W., C., & Schmit, M., J., 1997. A theory of individual differences in task and contextual performance samt Motowidlo & Beier, 2010). Faktorn har i vår egen forskning visat sig ha betydelse för arbetsframgång inom vissa yrken.

Den andra kategorin av faktorer är  ”Personlighet – Big Five”. Inom personlighetspsykologin har man genom omfattande forskning visat att normalpersonligheten kan beskrivas med fem övergripande faktorer som också har visat sig vara oberoende av kultur. Den benämns också som femfaktorteorin för personlighet. Alla moderna personlighetstest i världen innehåller dessa fem faktorer (men ibland med andra namn): Utåtriktad (Extravert), Självständig (Open-minded), Socialt smidig (Agreeable), Målmedveten (Conscientious) och Emotionellt Stabil. Det internationellt mest använda testet idag inom denna familj är NEO-PI-R (P. T. Costa & R. R. McCrae, 1992). Generellt sett har Målmedvetenhet visat sig vara den viktigaste framgångsfaktorn i arbetslivet oavsett yrke och bransch. I vissa yrken eller branscher kan också andra faktorer inom Big Five ha hög prognosförmåga för arbetsframgång.

Den tredje kategorin är  ”Personlighet och Värderingar”. Den innehåller fyra faktorer. Dessa faller inte in direkt inom Big Five, utan är smalare dimensioner än de som ingår i Big Five när det gäller arbetslivet. Det finns numera en kritik mot att Big Five-faktorerna är för allmänna och mångfacetterade i sin definition. Faktorerna i denna kategori är också tydligare inriktade på kraven i dagens arbetsliv.

Motståndskraft är en faktor som fokuserar på individens tolerans för kritik, misslyckande och stress (se Lazarus, R. S., & Folkman, S. 1984. Stress, appraisal and coping. New York: Springer.) Denna faktor är viktig att ha för att kunna prestera väl i arbeten där man ofta kan drabbas av stress. Bland annat för säljare har detta visat sig vara en viktig framgångsfaktor (se t ex Brown, S., P., Cron, W., L., & John W., Slocum, J. 1997).

Självansvar bygger teoretiskt på begreppet locus of contol, myntat av Julian Rotter redan 1954 och sedan utvecklad under ca 50 år (t ex Rotter, J. B., 1990, Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. American Psychologist). Med intern kontroll menas att personen lägger såväl framgång som misslyckande till sig själv medan extern kontroll innebär att framgångar och misslyckanden skylls på omgivande faktorer. Det kan allmänt sägas vara bra att ha ett högt självansvar (dvs hög intern kontroll) för framgång i arbetslivet.

Självförtroende är den grundläggande uppfattningen att tro på sig själv och sin förmåga. Troligen är det en mer situationsbunden faktor, men har varit föremål för omfattande forskning sedan början av 2000-talet (se t ex Heatherton, T., F., Wyland, C., L., & Lopez, S., J., 2003, samt Bandura, A., & Locke, E., A., 2009). Mycket tyder på att upplevelsen av den egna förmågan är en viktig framgångsfaktor i dagens arbetsliv.

Jämlikhetsorientering fokuserar individens attityder och värderingar inför medmänniskor, chefer eller arbetskamrater. En del ser relationen mellan människor och grupper som jämlika medan andra ser relationerna ur ett hierarkiskt perspektiv, som över- eller underordnade. I vårt test baseras jämlikhetsorienteringen på en nyligen framförd teori, social dominance theory (Sidanius & Pratto, 2001), och ett instrument för att mäta jämlikhetsorientering (social dominance orientation; Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 1994).

Den fjärde kategorin innehåller fyra deltest som mäter olika aspekter av prestation (under tidspress).

Emotionell förmåga eller EQ är ett begrepp som dykt upp relativt sent i den arbetspsykologiska forskningen. Förmågan har med emotionell lyhördhet att göra och behandlar bland annat hur väl man kan avläsa känslor hos andra. EQ är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Benämns även som social kompetens/social intelligens. EQ kan mätas på två principiellt olika sätt; som ett självskattat personlighetstest eller som ett prestationstest. Vi mäter enbart EQ som ett prestationstest eftersom självskattad emotionell förmåga visat sig vara relaterat till våra övriga personlighetsfaktorer och gav ingen ny information. Sambandet mellan självskattad och presterad EQ visade sig vara runt 0. Vi använder oss av ett antal ansiktsbilder där fyra olika personer visar upp olika emotioner och man skall ange för varje bild vilken av 8 olika emotioner som bilden visar. Även internationellt verkar forskning tyda på att prestationsbaserad testning av EQ är ett bättre prognosverktyg för framgång i arbetslivet (se t ex Mayer, J., D., Caruso, D., R., & Salovey, P. 2000. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Sjöberg, L., & Littorin, P. 2005. Emotional Intelligence, Personality and Sales Performance. In K. B.S Kumar (Ed), Emotional Intelligence. Research insights (pp 126-142). Hyderabad, India: ICFAI University Press.)

Kreativitet kan definieras som uppslagsrikedom, dvs förmåga att generera nya uppslag eller idéer. Till skillnad från traditionella begåvningstest har det mer att göra med divergent tänkande än konvergent. Det finns en lång forskningstradition om kreativitet och på senare tid har begreppet återkommit i fokus (Sternberg, 1999; Kaufman & Sternberg, 2006). I Psykometrika mäts kreativitet med fyra deltest, två där man ska hitta på så många användningssätt som möjligt för ett föremål och två där man skall finns så många likheter som möjligt mellan två objekt. Summan av antalet genererade förslag i dessa test ger poängen i Kreativitet.

Verbal förmåga definieras som förmågan att förstå ord och ange dess betydelse. Indikerar hur effektivt och stringent en person kan använda sin verbala förmåga under tidspress.

Logisk förmåga definieras som förmågan att tänka och resonera på ett konsekvent och sammanhängande sätt under tidspress.

Dessa två faktorer är kanske de viktigaste begåvningsaspekterna i arbetslivet. Teoribildningen omkring begåvningsbegreppet är omfattande, sedan drygt 100 år tillbaka. Vi har baserat våra tre begåvningstest på Louis Thurstones teori om sju primära begåvningsfaktorer. Modern forskning stöder tanken att begåvning inte är en generell faktor, utan kan delas upp i flera oberoende begåvningsfaktorer. Dessa faktorer har visat sig ha en mycket stor prognostisk förmåga i många olika yrken.

Hur leder du din organisation

Lämna en kommentar

Det finns nu en intressant uppsats tillgänglig Den är ännu ett bevis på betydelsen av ”goda ledare”!
Läs hela uppsatsen här

SAMMANFATTNING

Abstrakt

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning gjord i syfte att studera hur mellanchefer i en tillverkningsindustri arbetar med kompetensutveckling, samt hur de själva ser på sin roll i detta arbete. Uppsatsens empiriska del grundar sig på tio intervjuer med mellanchefer, genomförda på Trioplast AB i Smålandsstenar. Det finns en tydlig skiljelinje mellan kollektivanställda- och tjänstemannasidan vad gäller arbetet med kompetensutveckling. I produktionen är de direkta vinsterna av kompetensutveckling mindre sårbarhet vid sjukdom och andra ledigheter, då målet är att samtliga anställda ska kunna alla arbetsmoment. En annan viktig del av personalutbildning är säkerhetsaspekten, då ett felaktigt arbetsutförande kan vara direkt skadligt. Arbetet med kompetensutveckling är till stor del integrerat med det dagliga arbetet, i form av arbetsrotation och genom att nyanställda lärs upp på plats, snarare än genom lektionsledd undervisning. På tjänstmannasidan är behovet av specialister större, och det efterfrågas djup snarare än bredd. Även på tjänstemannasidan sker mycket av utbildningen på plats, och medarbetarna utvecklas genom att tilldelas ett större ansvar och nya arbetsuppgifter. Samtliga chefer i undersökningen ser på den egna chefsrollen som stödjande och coachande, snarare än att ”peka med hela handen”. De menar också att arbetet med kompetensutveckling utgör en viktig del av deras arbetsuppgifter.Uppsatsens teoretiska del behandlar ledarskap ur två olika synvinklar. Det handlar dels om det pedagogiska ledarskapet som i dagens debatt är idealet, och dels om den tayloristiska ledningsfilosofin, som trots hård kritik lever kvar i dagens arbetsliv. Vidare kan kompetensutveckling i de två olika ledningstraditionerna ses ur ett utvecklingsperspektiv, respektive anpassningsperspektiv.

Older Entries Newer Entries