Ökad konkurrens och likvärdiga produkter ökar behovet av effektiva och tillgängliga kommunikationsvägar.

År 2005 kommer för all framtid att vara det året när företag och organisationer ställdes inför en helt ny värld vad gäller tillgänglighet och krav på ökad närvaro i den digitala världen. Vi kan idag söka och hitta information om nästan allt via digitala informationskanaler. Mellan konsumenter byter man erfarenheter snabbare än företagen hinner möta de nya krav och förväntningar som informationsutbytet skapar. Vi ser även produkter som tenderar att vara mer och mer lika. Egenskaper och kvalitet på olika produkter närmar sig varandra och konsumenten blir allt mer pris och kvalitetsmedveten.

Företagen har kommit att bli mer beroende av konsumenternas välvilja än konsumenterna är i behov av ett speciellt företag eller produkt alternativ. Mot denna bakgrund måste företag se över sin marknadsföring och vilka kommunikationsvägar som blir effektiva kommunikationskanaler mellan sig och köparen.

Bild1

 

 

 

 

 

En väg att gå för att möta kundernas behov är att skapa intressanta och värdeskapande informations och utbildningserbjudande. För att visa hur en sådan produkt ser ut och kan användas har vi tagit fast på det stora intresset som finns inom många olika quiz applikationer.

Med hjälp av SPMU quiz får kunder och deltagare i olika kurser möjlighet att behålla och utveckla sin kompetens samtidigt som det sker under lättsamma och enkla former .

 

Annonser