2005 till 2013 Åren som förändrade ”världen”

När webb 2.0 blev tillgänglig 2005 skapades nya och spännande tillfällen att sprida och dela information. Företag och enskilda individer fick tillgång till verktyg som öppnade dörrar för kreativa lösningar. Trots att det snart förflutit 8 år sedan dessa dörrar öppnades har många företag fortfarande inte utnyttjat denna möjlighet och dess fulla potential.

Men som alla stora förändringar tar det betydligt längre tid att förändra och tänka i nya banor än vad man tror att det skall göra.   Idag finns det flera intressanta aktörer som utvecklat sin marknadskommunikation på ett mycket intressant sätt. Främst är det deras insikt att komma nära sina kunder. Med hjälp av de interaktiva möjligheterna som Facebook, Youtube, Bloggar, Instagram mm erbjuder har helt nya relationer skapats.

I spåren på de sociala media kanalerna har även kundernas  /  konsumenternas krav på tillgänglighet och service ökat markant. Vi ser dagligen hur dialoger mellan företag och kunder uppstår och försvinner. Den ständiga strömmen av synpunkter och erfarenheter sprids med en snabbhet som var otänkbar för 8 -10 år sedan.

Nu kommer nästa fas – Kundservice som USP

Vi står därför inför nästa fas i relationsutvecklingen mellan företage och dess kunder. Inom snar framtid, vi är redan där säger många, kommer kundernas krav på service och djupare relationer bli en viktig konkurrensfaktor och skillnad mellan de framgångsrika företagen och de som ställer sig frågan ” vad hände nu med vår kundstock” som försvann.

SPMU fortsätter att utvecklas

Jag har självklart tagit till mig detta i min verksamhet och utvecklar ständigt mina produkter för att möta de nya kraven på intressanta och utvecklande föreläsningar. Med hjälp av SPMU respons har jag tagit mina föreläsningar och utbildningar till en ny dimension. Effekterna har inte låtit vänta på sig. Samtliga föreläsningar får mycket höga utvärderingar. Det är inte att vara skrytsam. Det är bekräftat via de kundutvärderingar som genomför efter varje genomförd föreläsning.

Kundanpassning för fortsatt konkurrenskraft

För att möta det kommande behovet av flexibla lösningar av seminarier och föredrag när personalen inte kan lämna sitt kontor eller av andra skäl inte kan samlas på en konferens för gemensam utbildning. Producerar jag föreläsningar som kan ”laddas” ner och på så sätt bli tillgängliga för företagens medarbetare när de har tid att själva ta in den aktuella utbildningen.

Kundfokus och Service leder till merförsäljning

Vi kommer att inom kort se en ny form av Webb Tv där företag ger sina kunder bra och kostnadseffektiv information och utbildning och där skapa en bättre och effektivare kommunikation med sina kunder.

Annonser